Eesti Venemaa koosseisus

Vene aeg (1710 - 1917)

Peeter Esimene tahtis ühendada Eestimaa ja Liivimaa (Lõuna- Eesti ja Läti) Vene riigiga.

See õnnestus Põhjasõjas (1700—1721). Eesti oli Venemaa jaoks aknaks Euroopasse. Eestimaa valitsejad olid taas vahetunud. Nüüd kuulus Eesti Vene tsaaririigi koosseisu, kuid tegelik võim kuulus saksa mõisnikele.

Hakkas arenema tööstus, elavnes kaubandus. Sakslased ehitasid uhkeid mõisaid.

1739. aastal ilmus eesti keeles piibel. Populaarseks said talurahva kalcndrid-käsiraamatud. Hakkas ilmuma esimene eestikeelne ajakiri. Igas mõisas oli külakool.

Põhja-Eestis kaotati pärisorjus 1816., Lõuna-Eestis (Liivimaal) 1819. aastal. Tegelikult säilis veel kauaks poolpärisorjuslik kord. Maa jäi mõisnikele, talupojad muutusid rentnikeks, kes tegid mõisas teotööd. Sajandi lõpus hakkasid talupojad oma talusid vabaks ostma.

Similar articles:

Общество10 тысяч человек в Печорском районе имеют два паспорта: российский и эстонский

ОбществоАдминистрация Псковской области не стала комментировать проблему двойного гражданства

ПолитикаЭстония готовила "ползучую аннексию" Печорского района Псковской области

Общество1,5 тысячи жителей Печор в 2006 году хотели получить эстонское гражданство

ПолитикаОдин из кандидатов в депутаты РФ имеет эстонское гражданство


Rating: 0 Votes: 0

Comments

No comments yet. Yours will be the first!