Ferdinand Johann Wiedemann

Ferdinand Johann Wiedemann

Ferdinand Johann Wiedemann (1805 - 1887) - keeleteadlane, spetsialist soome-ugri keeltes. Akadeemik Petersburg Teaduste Akadeemia. Autor esimese sõnastik Liv. Ta oli spetsialist eesti keelt. Ta avaldas eesti-saksa sõnaraamat ja kirjeldav grammatika eesti keeles.

19. sajandi suurimaid teadlasi on F. J. Wiedemann, kelle tegevus on mõjutanud eesti rahvuskeele ja ka teiste soome-ugri keelte arenemist.

F. J. Wiedemann sündis Haapsalus, lõpetas Tartu Ülikooli ja Peterburi Teaduste Akadeemia soome-ugri rahvaste keelte ja ajaloo eriteadlasena. Ta ise oskas üle kahekümne keele. Wiedemanni väärtuslikemaid töid on eesti-saksa sõnaraamat (ilmunud 1869. a.), mille neljas trükk ilmus 1974. aastal. Ta on koostanud eesti keele teadusliku grammatika, uurinud eesti vanasõnu, mõistatusi, rahvalikke mänge, rahvakombeid ja uskumusi. Wiedemann oli Eesti Kirjanduse Seltsi asutajaid 1842. aastal.

Similar articles:

НаселениеЯзыки


Rating: 0 Votes: 0

Comments

No comments yet. Yours will be the first!