Narvas algas suur tee-ehitus

Narvas algas suur tee-ehitus

Narvas on jõudnud aktiivsesse faasi Tallinna maantee kapitaalremont. See tähendab, et autoliiklus on seal senisest pingelisem ning jääb selliseks kogu eelolevaks suveks. Valimisaastal on piirilinnal traditsiooniliselt suured tee-ehitusplaanid ning enamik töid on kavas lõpetada sügise alguseks.

Kui kahel eelmisel nädalal valmistasid teetöölised Tallinna maanteed alles ette − tasandasid ning vajaduse korral vahetasid ja kaitsesid kanalisatsioonikaeve freesi eest −, siis praegu on juba täies hoos vana asfaltkatte ülesvõtmine. Narva linnamajandusameti teede vanemspetsialist Toomas Mägi lubas, et maantee suletakse vaid osaliselt, lõikudena. Töid alustati linna keskuse poolt ning liigutakse nendega lääne suunas.

Mägi sõnul kestab vana teekatte freesimise etapp umbes kolm nädalat. Kohe pärast seda hakatakse olemasolevaid äärekive tasandama ja neid vajaduse järgi välja vahetama. Seejärel tee asfalditakse ja kantakse lõplikult peale teekattemärgistus.

Lepingu kohaselt on kõikide nende tööde lõpetamise tähtaeg 31. august.

Miljoniprojekt

Tallinna maantee sõidutee osa remondiks linna piires − see on ligikaudu kaks kilomeetrit − eraldati Narva linna eelarvest 1 073 396 eurot. Töövõtja on OÜ N&V.

Ehitusprojekti järgi rajatakse Narva piires Tallinna maanteele peaaegu kõikidele ülekäiguradadele ohutussaared või remonditakse ära olemasolevad. Tõsi küll, kõnniteede remonti ei ole üldse kavas ning remontima ei hakata ka tänavavalgustust.

5. Rohelise tänava ristmikul vahetatakse välja vana foorisüsteem ning tänu sellele saab nimetatud tänavalt maanteele välja sõita nii paremale kui vasakule. Toomas Mägi sõnul tuleb maantee uus asfaltkate kahekihiline, samas teepõhja välja vahetama ei hakata.

“Me tegime Tallinna maanteel uuringuid ning selgus, et teepõhi on seal üsna hea ja paks − umbes 30 sentimeetrit. Muidugi uurisime ka Eestis selliste tänavate puhul kehtivaid normatiive ning see projekt on tehtud kõiki seadusi ja nõudeid järgides,” kinnitas ta.

Remontimata jääb vaid Narva läänepoolsel sissesõidul olev maanteelõik − linna halduspiirist Rahu tänava ristmikuni. Selle võrdlemisi väikese teeprojekti kavatseb omavalitsus eraldi ellu viia järgmisel aastal.

Mitu uut teed

2017. aastaks on Narva kavandanud veel mitme tee ehituse ning on selleks linnaeelarvest eraldanud veidi üle miljoni euro. Ühe tee ehitamisest endise Georgi Suvorovi nimelise tänava kohale kirjutas Põhjarannik kolmapäeval.

Peale selle rajatakse Rahu, Kalmistu ja Karjamaa tänava ühendus, mis lihtsustab tunduvalt Narva põhjaosa transpordiühendust kuurortlinna Narva-Jõesuuga. Uus tee hakkab mööduma elurajoonist, kus praegu on elav transiitliiklus, eriti suvehooajal. Leping ehitajaga on kavas allkirjastada kahe nädala pärast, tööde lõpetamise eeldatav tähtaeg on september.

Teine tähtis projekt on eelnimetatud 5. Rohelise tänava kapitaalne uuendamine. See tee ühendab Tallinna maantee Pähklimäe gümnaasiumi territooriumiga ning lõpptulemusel tagatakse mitte ainult juurdesõit koolihoonele, vaid ka kooli juures parkimise võimalus. Nende tööde lõpetamise esialgne tähtaeg on samuti september. Toomas Mägi märkis, et kui Tallinna maantee rekonstrueerimise projekti elluviimine võimalikest vihmadest ei sõltu, siis eelnimetatud uute teede rajamine küll. “Teepõhja kihtide rajamisel kehtivad omad nõuded.”

Lapitakse ka teeauke

Pärast talve väga halvas seisukorras olevate Narva teede jooksvat remonti ehk nn augulappimist esialgu alles planeeritakse: Narva linnavalitsuse linnamajandusamet ootab 18. maini pakkumisi riigihankekonkursile. Tulevase lepingu eeldatav maksumus on 523 912 eurot.

Lepingu projekti kohaselt peab teeaukude plaaniline remont saama tehtud hiljemalt 27. augustiks, sellele järgnev operatiivne töö aga kestab 22. detsembrini. Juba on koostatud ja kantakse lepingusse probleemsete tänavate nimekiri − kaasa arvatud linnast välja jäävad, aiandusühistute juures olevad teed −, milles on üle 40 nimetuse.

Similar articles:

СтроительствоСтроительство силламяэского дорожного узла началось

СтроительствоНа месте бывшей котельной построят отель

СтроительствоЙыхвиское волостное собрание одобрило строительство ледового холла

ОбществоГорячие эстонские парни за 20 лет полгорода построили в Сибири

СтроительствоВлияние на окружающую среду препятствует строительству жилья на совместной территории Вайвара и Нарва-Йыэсуу


Rating: 0 Votes: 0

Comments

No comments yet. Yours will be the first!