Книги

Sort by:
Search by keyword "T" (matches: 1) Cancel search
Tooni Kasesalu - Kas sa oskad eesti keelt?

Tooni Kasesalu - Kas sa oskad eesti keelt?

 • Автор: Tooni Kasesalucoincidence
 • Издательство: Valguscoincidence
 • Год выпуска: 2001
 • Описание:

  Ты знаешь эстонский?

  Eesti keele õpik täiskasvanutele

  Käesolev õpik on mõeldud eesti keele kui riigikeele õppimiseks ja õpetamiseks täiskasvanutele. Õpikus on kolm osa. Esimene osa sisaldab õppematerjali eesti keele algtaseme omandamiseks. Teise osa materjal aitab kujundada ja arendada kesktasemel nõutavat keeleoskust. Kolmas osa on pühendatud Esticale (Eesti ajalugu, geograafia, loodus, vaatamisväärsused, rahvussümboolika, tuntud kultuuritegelased jne). Õppematerjal esitatakse temaatiliste tsüklitena. Tundide arv tsüklites on erinev ning oleneb õpitava materjali mahust ja raskusastmest. Igas tsüklis toimub erinevate osaoskuste (rääkimine, kuulamine, lugemine, kirjutamine) kompleksne Õppimine vajaliku sõnavara ja grammadka omandamise teel. Õpikus on dialoogid, informatiivsed ja probleemsed tekstid, minisõnastikud, keelelised ja kommunikatiivsetele situatsioonidele ülesehitatud harjutused ning mitmesugused testid. Tekstid Eesti ajaloo kohta antakse koos venekeelse tõlkega. Raamatu lõpetab lisa, milles tuuakse ära tärniga märgitud harjutuste vastused. Õpiku juurde kuulub ka helikassett kuula-mis- ja hääldamisharjutustega. Soovin nii Õpilastele kui Õpetajatele edu, jõudu ja rõõmu tööks selle Õpikuga.

  Дата выхода 2001
  Издательство Valgus
  Стр. 376; Фoрмат 145x215

  coincidence
 • Tags: эстонский язык, tooni kasesalu, eesti keelt