Haapsalus avati renoveeritud promenaad

Haapsalus avati renoveeritud promenaad

В Хаапсалу вновь открылись учебный зал и набережная, получившая новое освещение и береговую линию во время капитальной реконструкции.

 

Valminud on mitmeid uusi objekte - tantsuplats, paadisillad, teed ja skulptuurid ning restaureeritud on ajaloolised dekoratiivtrepid, vahendas ERR Uudised «Aktuaalset kaamerat».

Näiteks saab nüüd Promenaadil imetleda Jaak Soansi Läänemeres hukkunud lindudele pühendatud skulptuuri ning taastatud jääkaru kuju, mis enne okupatsioone oli Haapsalu sümbol.

Aafrika rand ja allikapaviljon, mis hakkab näitama äärmuslikke veetasemeid, saavad valmis juuli lõpus.

Haapsalu saab uue rannapromenaadi

Sel nädalal otsustas EASi juhatus rahastada Haapsalu promenaadi rekonstrueerimistööde esimest etappi. Selle kogumaksumus on ligi 60 miljonit krooni, millest ligi 50 miljonit krooni katab Euroopa Regionaalarengu Fondist kaasrahastatud piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus.

«Haapsalu promenaadi peeti üheks esinduslikumaks paigaks juba 19. sajandi lõpul. See toetas ümbritsevaid ravivõimalusi, uhkeid ehitisi ja lõbustuspaiku. Praeguseks on kunagine Haapsalu kuurordi peatee aga täies mahus vananenud, kehvas seisukorras on kaldarajatis, teekate, valgustus ja haljastus, korrastamist vajavad skulptuurid,» selgitas projekti EASi ettevõtluskeskkonna divisjoni direktor Monica Hankov.

Projekti käigus uuendatakse teekatet, lammutatakse vana kaldarinnatis ja ehitatakse uus, rajatakse haljastus, restaureeritakse kaks ajaloolist dekoratiivtreppi, ehitatakse paadisillad ja paadilaenutuspaviljon. Tehakse ka mitmeid töid, mis muudavad promenaadi külastamist mugavamaks, näiteks liikluskorralduse mahamärkimine ja tualettruumide rajamine. Üks töödest on ka nn allikapaviljoni ehitamine, kus saab tutvuda ekstreemsete veetaseme näitudega.

«Haapsalu ei taotle mitte ainult kaldaala korrastatust, vaid ka ajaloolist identsust. Sellisena kujuneb promenaadist ainulaadne vabaõhu teemapark, millist pole teistes linnades,» iseloomustas Monica Hankov. «Promenaadi rekonstrueerimine toob Haapsallu tagasi algupärase kuurordilinna õhustiku ja teenused: paadisõidu, muusikud, piknikud, kunstnikud, õhtused kontserdid. Promenaadil on kaalu kujundada kogu linna mainet ning toetada selle ettevõtlust,» lisas ta.

Hiljuti valmis samuti piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist toetust saanud projekt, millega korrastati Haapsalu piiskopilinnust ning kujundati see aktiivse puhkuse paigaks. Lisaks on külastajate hulgas pärast korrastamist ja roosiaia loomist populaarsust kogunud kuursaal.

«Ilma esindusliku promenaadita ei saa rääkida Haapsalust kui terviklikust külastuskeskkonnast. Linnus, vanalinn ja promenaad moodustavad ühtse jalutuspiirkonna, kus väärtuslikud objektid üksteist täiendavad,» sõnas Hankov. «Samuti pakub uuendatud promenaad huvi väga erinevatele sihtgruppidele: ajaloo- ja kultuuripärandi huvilistele, linnuvaatlejatele, nii rahulikeks jalutuskäikudeks spaaturistidele kui ka aktiivse tegevuse otsijatele ja tervisesportlastele,» lisas ta.

Projekti elluviimiseks taotles ja sai raha Haapsalu linnavalitsus, promenaadi korrastamise esimene etapp valmib kava järgi 2010. aasta alguseks.

EAS alustas taotluste vastuvõttu piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi 2007. aasta detsembris. Esimese otsuse rahastusperioodi 2007-2013 raames tegi EASi juhatus märtsis ja selleks oli toetada pärimusmuusika keskuse sisustuse hankimist. Rohkem kui 53 miljardi krooni suurusest struktuuriabist Eestile 2007–2013 on EASi rakendada üle 13 miljardi krooni. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi eelarve aastani 2013 on 1,5 miljardit krooni.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi eesmärgiks on muuta Eesti eri piirkonnad atraktiivsemaks ettevõtjate, investorite, kvalifitseeritud tööjõu ja külastajate jaoks. Programmist saavad toetust taotleda omavalitsused ja MTÜd kohalikku turismi- ja puhkemajandust edendavate projektide elluviimiseks. Oodatud on taotlused näiteks külastuskeskuste, muuseumide, matka- ja õpperadade ning väikesadamate arendamiseks, kultuuri- ja loodusväärtuste eksponeerimiseks ning turismiobjektide tugiinfrastruktuuri väljaarendamiseks. Omavalitsused saavad selle programmi toel arendada ka kohaliku ettevõtluskeskkonna infrastruktuuri, näiteks rajada juurdepääsuteid, renoveerida kanalisatsioonisüsteeme ja võtta taas kasutusele endisi militaar-, tööstus- või põllumajandusobjekte.

Similar articles:

СтроительствоEAS проспонсирует строительство нового променада в Хаапсалу

НаселениеГорода

ПроисшествияЗагадочная серия пожаров в Силламяэ

СтроительствоНовый морской променад в Силламяэ обретает очертания

СтроительствоЦентральную площадь Йыхви исключают из проекта променада


Rating: 0 Votes: 0

Comments

No comments yet. Yours will be the first!