Kevadtorm 2023

Kevadtorm 2023

Algas iga-aastane suurõppus Kevadtorm, millel osaleb peaaegu 14000 inimest. Neist 9000 on Eesti sõdurid, kellest pooled on reservväelased ja kaitseliitlased. Esmakordselt juhib Kevadtormi eelmisel aastal loodud diviis.

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist, kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui ka liitlasriikide sõdurid. Esmakordselt juhib õppust eelmisel aastal loodud diviis.

Algas üksuste formeerimine, mis suunduvad maastikule oma esmastele paiknemisaladele, kus alustatakse koostegevust. Õppusel osalevad Saksamaa ja Suurbritannia hävitajad, Poola ründelennukid, Suurbritannia ja USA kopterid ning Eesti õhuväe lennu-vahendid. 

Merevägi teeb koostööd liitlaste üksustega, samuti viib kaitsevägi koos liitlastega läbi maabumise- ja dessanditõrje harjutusi Põhja-Eesti rannikul.

Õppus toimub kuni 26. maini, seda peamiselt Harju, Rapla, Järva, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakondades ning kaitseväe ja kaitseliidu harjutusaladel. 15. mail liiguvad üksused harjutusaladelt välja ning naasevad 24. mail.

"Me veedame hästi palju aega kaitseväe harjutusaladest väljaspool. Seekord meie kõige nähtavamaks jalajäljeks ja nähtavamateks tegevusteks on Põhja Eestis toimuvad tegevused. Kus me üritame kaitsta Eestit nii maa poolt kui mere poolt," sõnas Eesti diviisi ülem kindralmajor Veiko-Vello Palm.

Kaitseväe Taara linnakusse jõudsid möödunud nädalal täiendavad USA liitlasväed, suurendades USA sõjaväelaste kohalolu võrus rohkem kui 330 inimeseni. Täiendatud jalaväeüksus harjutab ja treenib koos 2. jalaväebrigaadiga ning osaleb õppusel Kevadtorm.

Eestisse lisandunud USA kaitseväelased jätkavad teenistust eelmisel aastal Eestisse lähetatud Ameerika Ühendriikide üksuse koosseisus. Kahepoolse kaitsekoostöö raames Eestisse saabunud üksus on osa USA president Joe Bideni poolt NATO Madridi tippkohtumisel välja öeldud alliansi idatiiva tugevdamise tegevustest.

"USA armee V korpus on viimastel kuudel käimasolevate väljaõppemissioonide toetamiseks Eestisse juurde saatnud inimjõudu ning vahendeid. Vägede suurenemine võimaldab meil Eesti kaitseväe üksustega rohkem koostööd teha," ütles 101. õhudessantdiviisi 1. pataljoni 506. jalaväerügemendi pataljoniülem kolonelleitnant Eric Evans.

Vägede suurendamist tervitas ka USA suursaadik Eestis George P. Kent. "Kahtlemata tugevdavad need USA lisajõud meie vankumatut pühendumust Eestile ning kollektiivkaitse ja heidutuse tugevdamisele NATO idatiival," ütles ta.

USA jalaväeüksus on Taara linnakus paiknenud möödunud aasta lõpust ning osalenud selle aja jooksul erinevatel õppustel üle Eesti. Kevadtormil kuulub USA jalaväeüksus 2. jalaväebrigaadi koosseisu.

Peale USA üksuste teenib Eestis praegu Ühendkuningriigi juhitud NATO lahingugrupp (enhanced Forward Presence Battlegroup), milles osalevad veel Prantsuse ja Taani üksused ning Islandi eksperdid. Lisaks on Eestis Balti õhuturbemissiooni raames Ühendkuningriigi õhuväe üksus.

Prantslased korraldasid Eesti kaitseväelaste toel õhudessandi

Laupäeva varahommikul osales ligi 200 Prantsusmaa 8. merejalaväe õhudessantrügemendi kaitseväelast Lääne-Virumaal Viitna lähistel õhudessandil.

Õhudessandi eesmärk oli toimetada õhu kaudu Eestisse liitlaste üksuseid ja asuda koostööle neid vastu võtvate Eesti kaitseväelastega. Langevarjuhüpe toimus õppuse Kevadtorm raames.

"Prantslastega on väga lihtne koostööd teha," ütles ajateenijast luurekompanii rühmaülem lipnik Richard Mattias Prints, kes planeeris ning toetas prantslaste maandumist ja positsioonidele viimist. "Nendega saab väga hästi suhelda ja nad alati aitavad. Samamoodi toetame ka meie neid nii palju kui võimalik."

Eesti üksused luurasid välja õhudessandi maandumispaiga ning liitlasüksuse võimalikud edasised liikumismarsruudid. Neljapäeva õhtul võttis 1. jalaväebrigaadi luurekompanii rühm vastu prantsuse dessantväelaste eelgrupi ning tutvustas neile olukorda. "Rohkem kasutasime inglise keelt, kuid mul olid abiks ka teised sõdurid, kes oskasid prantsuse keelt. Keelebarjääri meie vahel ei olnud," lisas lipnik Prints, kes on samuti varasemalt õppinud prantsuse keelt.

Laupäeva hommikul jõudis Prantsusmaalt tulnud õhudessandi põhigrupp transpordilennukitel A400 liitlaste hävitajate saatel maandumispaika. Prantsusmaa jalaväelased hüppasid üks teise järel lennukitest välja ning maandudes varjusid koheselt eestlaste poolt määratud asupaikades. Operatsioon võttis kokku ligi kolmveerand tundi.

"Dessant kulges suurepäraselt. Ma arvan, et tänane päev toob meie kaitseväelastele palju head," ütles dessandiala märgistamise eest vastutanud Prantsusmaa relvajõudude ohvitser kapten Tony. "Meil on hea meel harjutada õppuse Kevadtorm raames koos eestlaste ja teiste liitlastega. See tõstab meie kõigi kaitsevõimet."

15. mail alanud õppus Kevadtorm jõudis neljapäeval pärast paaripäevast üksuste formeerimist ning värskendusõpet kõige aktiivsemasse faasi, mille raames saavad nii Eesti kui liitlassõdurid harjutada ka väljaspool kaitseväe harjutusalasid.

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist, kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui ka liitlasriikide sõdurid. Esmakordselt juhib õppust eelmisel aastal loodud diviis.

Kaberneeme rannas toimus Briti meredessant

Ööl vastu laupäeva toimus õppuse Kevadtorm 23 raames Kaberneeme rannas Briti 45. kuningliku merejalaväe pataljoni meredessant, eesmärgiga harjutada kõrge väärtusega sihtmärgi hävitamist ning merejalaväelaste eemaldumist tagasi merele.

"Eesti keskkond on ideaalne harjutamaks seda, mida me teeme kõige paremini," ütles 45. kuningliku merejalaväe pataljoni rühmaülem leitnant Maguire. "Tänased olud olid ideaalsed, et viia läbi meredessant. Saime õppuse käigus teha koostööd teiste NATO liitlastega ja jagada olemasolevaid oskuseid ning harjutada koostööd," lisas ta.

Meredessandil osalesid Suurbritannia merejalaväelaste kompanii, Eesti mereväe väekaitsekaatrid EML Risto ja EML Roland, patrull-laev EML Pikker, prantsuse patrull-laev FS Cormoran, Suurbritannia maabumisalus HMS Albion, Eesti mereväe rannikukaitse divisjon ning Saksa mereväe droonimeeskond.

"Meie jaoks on tänavune Kevadtorm möödunud väga tihedas koostöös meie liitlastega. Ka sellel maabumisharjutusel on koostöö tihedalt integreeritud nii rannikul kui merel paiknevate üksuste vahel," ütles Eesti mereväe ülem kommodoor Jüri Saska.

Maabumise harjutuse osana oli Eesti mereväe ja Prantsuse laevade ülesanne tagada mereline vaatlus ja väekaitse Suurbritannia alusele. Mereväe rannikukaitse divisjon harjutas mereolukorrateadlikkuse loomist ning koostööd Poola rannikukaitse üksuse ja Saksa droonimeeskonnaga.

Ühtlasi harjutas Kaitseliidu Põhja maakaitseringkond õppuse käigus dessanditõrjet. "Põhja maakaitseringkonna üksused harjutasid viivitust ja rünnakut," ütles Kaitseliidu Põhja maakaitseringkonna ülem kolonelleitnant Mikk Pukk.

"Vasturünnak toimus 411. maakaitsepataljoni juhtimisel koostöös Ameerika Ühendriikide, Taani ja Suurbritannia võitlejatega. Liitlased tagasid meile luure ja tuletoetuse, kus tuletoetuseks kasutati mitmikraketiheitjaid ja ründekoptereid," lisas Pukk.

Dessantoperatsioonid on seotud maarinde toetamisega. Dessandiga üritatakse avada teist rinnet või näiteks ühineda maaväe edenemisega. Väiksemate dessantreidide eesmärk on tihtipeale kõrge väärtusega sihtmärkide hävitamine.

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist, kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui ka liitlasriikide sõdurid. Esmakordselt juhib õppust eelmisel aastal loodud diviis.

 

Similar articles:

ОборонаВ понедельник начинаются крупнейшие учения Kevadtorm всех времен

ОборонаСоюзники имитируют вторжение из России

ОборонаВ Эстонии проходят крупнейшие военно-морские учения

ОборонаЭстония отразила вторжение "восточного соседа" Муриниуса

ОборонаЭстонские военные тренируются в Испании ведению гибридной войны


Rating: 0 Votes: 0

Comments

No comments yet. Yours will be the first!