Eesti Vabadussõda

Eesti Vabadussõda

Eesti Vabadussõda oli eestlaste võitlus oma iseseisvuse eest. Eestlased võitlesid Punaarmee ja baltisakslaste Landesveeri armeega.

Selle sõja käigus kujunes Eesti Vabariigi armee. Rahvas mõistis, et on saabunud aeg kaitsta oma maad ja rahvast. Vabatahtlikena astusid armeesse nii noored kui vanad. Sõjavägede ülemjuhatajaks määrati kindral Johan Laidoner.

Vabadussõja tähtsamad daatumid on 23. juuni 1919 ja 2. veebruar 1920.

23. juunil, mis kohe kuulutati Võidupühaks, saavutas Eesti armee võidu Landesveeri üle. See tähendas, et vaenlane, kes 13. sajandil hävitas eestlaste iseseisvuse, sai purustatud.

2. veebruaril 1920 sõlmiti Tartus Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel rahuleping. Venemaa tunnistas Eesti iseseisvust.

Similar articles:

ПолитикаВ Раквере прошел парад в честь победы в Освободительной войне


Rating: 0 Votes: 0

Comments

No comments yet. Yours will be the first!